Introducció

L’Associació desenvolupa els seus projectes inicialment a Badalona, on es dedica a l’orientació i la formació d’aquelles persones immigrades en situació dificultosa a l’hora de comunicar-se en la llengua del nostre país, i a Kabul, Afganistan, promovent l’educació dels infants desfavorits.

Totes les aportacions que aconseguim són canalitzades directament amb un treball en xarxa, optimitzant recursos públics i privats, per tal d’oferir un servei de qualitat amb les mínimes despeses. No tenim personal assalariat ni disposem de béns immobles propis, són els mateixos socis o benefactors qui posen a disposició els seus espais per poder dur a terme les activitats.

Que fem?

A CATALUNYA:

FORMACIÓ ALS NOUVINGUTS:

Impartim classes de llengua a les persones nouvingudes i facilitem estones de lleure i bona convivència.

Combatem l’analfabetisme entre persones que no han tingut la possibilitat d’estudiar en el seu país d’origen.

INFORMACIÓ ALS NOUVINGUTS:

Els voluntaris informen als usuaris/es que tenen dificultat a l’hora de comunicar-se, sobre els recursos existents a la ciutat.

Realitzem campanyes informatives sobre els beneficis de l’aprenentatge i el coneixement de la llengua.

TASQUES D’INTEGRACIÓ:

Portem a terme totes aquelles accions encaminades a potenciar i promoure l’autonomia i creixement personal per la normalització social.

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ:

Impulsem projectes i accions d’educació a favor de la pau com una via per desmuntar rumors i estereotips.

Aportem coneixements, reflexió i diàleg a través de xerrades, exposicions, activitats i materials didàctics, cursos de formació, conferències,... per sensibilitzar la comunitat.

Generem coneixement en qüestions vinculades en educació entre Àsia i Europa.

Col·laborem amb altres entitats que treballen amb la mateixa finalitat.


A KABUL (Afganistan)

APADRINAMENT D’INFANTS

L’apadrinament que realitza Ponts per la Pau és directe, cada padrí permet que un infant vagi a l’escola, disposi dels seus llibres i del seu uniforme, i que faci un àpat a l’escola.

TALLERS ESCOLARS

Realitzem tallers lúdics i d’aprenentatge pels nens/es apadrinats per tal de trobar un espai d’acompanyament i formació.

MONITORATGE DELS NENS

La figura del monitor està representada pels nens més grans els quals donen suport en els tallers escolars.

CLUB DE LECTURA / BIBLIOTECA ESCOLAR

L’entitat compra i té en dipòsit llibres de lectura que cedeix als nens de les escoles, perquè tots en puguin gaudir.